Profesor Romuald Szeremietiew

Dr hab. Romuald Szeremietiew – urodzony 25 października 1945 roku w Olmontach, były wiceminister i
p.o. ministra obrony narodowej, poseł na Sejm III kadencji, wykładowca akademicki, oficer rezerwy,
działacz niepodległościowy i propagator rozwoju obronności kraju.
Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Legnicy i odbyciu służby wojskowej w podoficerskiej
szkole wojsk łączności w Strzegomiu, zdaje egzamin maturalny i rozpoczyna studia na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1972 roku uzyskuje stopień magistra praw.
Działacz środowisk niezależnych i opozycyjnych. Członek ścisłego kierownictwa konspiracyjnego Nurtu
Niepodległościowego, działacz m.in. Związku Studentów Polskich, Stowarzyszenia PAX, czy
Stronnictwa Demokratycznego, z którego usunięty został za aktywny protest przeciwko wydarzeniom na
Wybrzeżu w 1970 roku. W 1979 roku współtworzy Konfederację Polski Niepodległej.
Jako niepokorny opozycjonista, zawsze stający przeciwko działaniom PRL-owskiego reżimu, stale
inwigilowany i represjonowany przez władzę: usunięty ze studiów doktoranckich, pozbawiany pracy,
poszukiwany listem gończym, a także wielokrotnie aresztowany (w 1982 roku skazany na 5 lat
pozbawienia wolności za „próbę obalenia ustroju PRL”). Represji nie unika też jego rodzina: po wybuchu
stanu wojennego SB aresztuje jego żonę Izabelę.
Również w wiezieniu nie zaprzestaje działalności wymierzonej w bezprawie państwa: kieruje zwycięskim
buntem więźniów politycznych.
22 stycznia 1982 roku ogłasza założenie konspiracyjnej Polskiej Partii Niepodległościowej.
Od 1986 roku stypendysta Instytutu Historii Najnowszej Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Prowadzi
także działalność publicystyczną w niezależnych mediach występując m.in. w Radiu Wolna Europa.
Uczestnik strajków w Gdańsku w 1988 roku. Przeciwnik „Okrągłego Stołu” – ugody z władzami PRL.
Od lutego 1992 roku wiceminister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, przejściowo pełni też
obowiązki kierownika powyższego resortu.
W 1995 roku uzyskuje jako pierwszy cywil tytuł doktora nauk wojskowych w specjalności kierowanie
obronnością państwa.
Jest jednym z współtwórców Akcji Wyborczej Solidarność, a od 1997 roku posłem na Sejm III kadencji.
W listopadzie 1997 roku obejmuje stanowisko Sekretarza Stanu I-go Zastępcy Ministra Obrony
Narodowej.
Po wstąpieniu Polski do NATO zostaje Narodowym Dyrektorem ds. Uzbrojenia w Kwaterze Głównej
NATO.
Od 2001 roku doktor habilitowany nauk wojskowych. W 2014 roku otrzymuje powołanie na kierownika
Biura Inicjatyw Obronnych Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej).
Romuald Szeremietiew jest autorem szeregu koncepcji mających poprawić obronność kraju oraz
zmodernizować Wojsko Polskie. Jest też teoretykiem i gorącym propagatorem idei Obrony Terytorialnej.