Profesor Paweł Bromski

Paweł Bromski – Historyk filozofii /specjalność: filozofia polityki/ PROFESOR I REKTOR WYŻSZEJ SZKOŁY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I AMERYKANISTYKI
WICEPREZES ZWIĄZKU ZAWODOWEGO TWÓRCÓW KULTURY CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE: „Koncepcja człowieka w „Metafizyce” Al-Gazalego”, Opera Philosophorum Medii Aevi, 1982 „Europa ojczyzn” , NAVO, Warszawa 2000 „Człowiek i media” NAVO, Warszawa 2001 „Człowiek i społeczeństwo” Warszawa 2004 „Raport o stanie polskiej kultury” Toruń 2010 W PRZESZŁOŚCI: CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ TVP 3 CZŁONEK RADY EKOFUNDUSZU RADNY W RADZIE M.ST. WARSZAWY – Wiceprzewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, członek Komisji Oświaty i Rodziny, członek Komisji Kultury, członek Rady ds. Polityki Zatrudnienia. KOMENTATOR POLITYCZNY W RADIO „POLONIA” – Polskie Radio S.